print_grb.png

Набавка добара - електричне енергије

Штампа
Број ЈН >> 1Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - електричне енергије
Рок за подношење понуда : 20.02.2020. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока (14.02.2020.)
Измена конкурсне документације (14.02.2020.)
Конкурсна документација са изменама (14.02.2020.)
Одговор бр.38 (14.02.2020.)
Одлука о додели уговора (25.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (03.04.2020.)