print_grb.png

Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца..

Штампа
Број ЈН >> 5Р/IV/2020
Предмет : Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца са јавним плаћањем.
Рок за подношење понуда : 09.03.2020. до 10:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде (Српски)
Позив за подношење понуда (English)
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (02.03.2020.)
Обавештење о измени (03.03.2020.)
Обавештење о продужењу рока (Српски) (03.03.2020.)
Обавештење о продужењу рока (English) (03.03.2020.)
Одлука о додели уговора (20.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (10.04.2020.)