print_grb.png

Набавка добара - Кафе бар по партијама

Штампа
Број ЈН >> 4Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - Кафе бар по партијама
Рок за подношење понуда : 04.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (13.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору-партија 1(28.02.2020)
Обавештење о закљученом уговору-партија 2(28.02.2020)