print_grb.png

Набавка добара - канцеларијски материјал по партијама

Штампа
Број ЈН >> 3Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - канцеларијски материјал по партијама
Рок за подношење понуда : 05.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 11 (23.01.2020.)
Измена конкурсне документације (23.01.2020.)
Одговор на питање бр. 13 (27.01.2020.)
Одговор на питање бр. 15 (27.01.2020.)
Одлука о додели уговора (13.02.2020.)
Одлука о додели уговора (13.02.2020.)
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора (14.02.2020.)
Одлука о додели уговора-партија 1 (20.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору-партија 2 (03.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору-партија 1 (06.03.2020.)