print_grb.png

Набавка добара - материјал за одржавање хигијенe

Штампа
Број ЈН >> 7Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - материјал за одржавање хигијенe
Рок за подношење понуда : 06.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (13.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (02.03.2020.)