print_grb.png

Набавка добара - опрема за дојаву пожара за основне школе на подручју града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 20Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара - опрема за дојаву пожара за основне школе на подручју града Крушевца
Рок за подношење понуда : 03.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.57 (28.02.2020.)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (19.03.2020.)
Обавештење (26.03.2020.)
Обавештење о обустави поступка (27.05.2020.)