print_grb.png

Набавка добара – Набавка опреме са уградњом и извођењем радова за теретану на отвореном у насељу Пејтон у Крушевцу

Штампа
Број ЈН >> 18Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара – Набавка опреме са уградњом и извођењем радова за теретану на отвореном у насељу Пејтон у Крушевцу
Рок за подношење понуда : 12.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.28 (07.02.2020.)
Одлука о додели уговора (18.02.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (28.02.2020.)