print_grb.png

Реконструкција моста на Кобиљској реци у Паруновцу на путу Велико Головоде- Паруновац

Штампа
Број ЈН >> 31Р/IV/2020
Предмет : Реконструкција моста на Кобиљској реци у Паруновцу на путу Велико Головоде- Паруновац
Рок за подношење понуда : 17.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (23.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (15.05.2020.)