print_grb.png

Набавка услуга - Научно истраживачки пројекат у пољопривреди „Унапређење сточарске и пчеларске производње на територији града Крушевца“

Штампа
Број ЈН >> 10У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - Научно истраживачки пројекат у пољопривреди „Унапређење сточарске и пчеларске производње на територији града Крушевца“
Рок за подношење понуда : 17.03.2020. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (26.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (14.04.2020.)