print_grb.png

Набавка услуга – превоз запослених Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 1У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга – превоз запослених Градске управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 16.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (18.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (09.04.2020.)