print_grb.png

Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за дојаву пожара за ОШ „Васа Пелагић“ Падеж и ОШ „Жабаре“- издвојена одељења у Пепељевцу, Мешеву и Лукавцу.

Штампа
Број ЈН >> 19У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за дојаву пожара за ОШ „Васа Пелагић“ Падеж и ОШ „Жабаре“- издвојена одељења у Пепељевцу, Мешеву и Лукавцу.
Рок за подношење понуда : 25.02.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (03.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (13.03.2020.)