print_grb.png

Набавка радова - Изградња сеоских водовода – црпна станица у Петини

Штампа
Број ЈН >> 34Р/IV/2020
Предмет : Набавка радова - Изградња сеоских водовода – црпна станица у Петини
Рок за подношење понуда : 24.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.76 (19.03.2020.)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (23.03.2020.)
Обавештење о обустави поступка (03.04.2020.)