print_grb.png

Набавка услуга - одржавање информационог система Хермес за потребе Градске управе града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 2У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - одржавање информационог система Хермес за потребе Градске управе града Крушевца
Рок за подношење понуда : 02.03.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (03.03.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (12.03.2020.)