print_grb.png

Набавка радова – Набавка, испорука и монтажа плочасто добошасте измењивачке станице за гасне котлове 2x 17,3 MW у Градској топлани Крушевац

Штампа
Број ЈН >> 6Р/IV/2020
Предмет : Набавка радова – Набавка, испорука и монтажа плочасто добошасте измењивачке станице за гасне котлове 2x 17,3 MW у Градској топлани Крушевац
Рок за подношење понуда : 01.04.2020. до 10:30 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.65 (09.03.2020.)
Конкурсна документација са изменама (09.03.2020.)
Одговор бр.73 (13.03.2020.)
Конкурсна документација са изменама (13.03.2020.)
Одговор на питање бр. 78 (20.03.2020.)
Измењена конкурсна документација (20.03.2020.)..
Одлука о додели уговора (08.04.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (04.05.2020.)