print_grb.png

Набавка радова - „Изградња саобраћајнице у насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 (за зграде намењене за решавање стамбених потреба избеглица)“

Штампа
Број ЈН >> 37Р/IV/2020
Предмет : Набавка радова - „Изградња саобраћајнице у насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 (за зграде намењене за решавање стамбених потреба избеглица)“
Рок за подношење понуда : 13.04.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о техничкој грешци (13.03.2020.)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (25.03.2020.)
Обавештење о обустави поступка (07.04.2020.)