print_grb.png

Набавка радова - Изградња сеоских водовода – црпна станица у Петини

Штампа
Број ЈН >> 34р-1/IV/2020
Предмет : Набавка радова - Изградња сеоских водовода – црпна станица у Петини
Рок за подношење понуда : 09.06.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (15.06.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (29.06.2020.)