print_grb.png

Набавка радова –„Изградња саобраћајнице у насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 (за зграде намењене за решавање стамбених потреба избеглица)“

Штампа
Број ЈН >> 37р-1/IV/2020
Предмет : Набавка радова –„Изградња саобраћајнице у насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 (за зграде намењене за решавање стамбених потреба избеглица)“
Рок за подношење понуда : 09.06.2020. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (19.06.2020.)
Обавештење о обустави поступка (30.06.2020.)