print_grb.png

Набавка радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 2р/IV/2020
Предмет : Набавка радова – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији града Крушевца
Рок за подношење понуда : 10.06.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (12.06.2020)
Обавештење о закљученом уговору (23.06.2020.)