print_grb.png

Набавка добара – Даљи развој GIS-a у граду Крушевцу и општини Алексинац- набавка рачунарске опреме,

Штампа
Број ЈН >> 22Д/IV/2020
Предмет : Набавка добара – Даљи развој GIS-a у граду Крушевцу и општини Алексинац- набавка рачунарске опреме.
Рок за подношење понуда : 02.06.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 119 (28.05.2020.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.05.2020.)
Измена конкурсне документације (28.05.2020.)
Измењена конкурсна документација (28.05.2020.)
Одлука о додели уговора (05.06.2020.)
Обаветење о закљученом уговору (03.07.2020.)