print_grb.png

Набавка услуга - Технички преглед изведени радова на постројењу за пречишћавање отпадних вода ППОВ

Штампа
Број ЈН >> 18У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - Технички преглед изведени радова на постројењу за пречишћавање отпадних вода ППОВ
Рок за подношење понуда : 04.06.2020. до 10:30 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (04.06.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (16.06.2020.)