print_grb.png

Набавка услуге - Израда студије чујности за територију града Крушевца

Штампа
Број ЈН >> 26У/IV/2020
Предмет : Набавка услуге - Израда студије чујности за територију града Крушевца
Рок за подношење понуда : 07.07.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на бр. 133/2020 (08.06.2020.)
Измена конкурсне документације (08.06.2020.)
Измењена конкурсна документација (08.06.2020.)
Одлука о додели уговора (10.07.2020.)