print_grb.png

Набавка добара - Национални поступак набавке мале вредности добара – грађевинског материјала за избеглице на подручју града Крушевца, на основу Регионалног стамбеног програма за избеглице, Потпројекат 8 – грађевински материјал

Штампа
Број ЈН >> RHP-W8-23D/2020
Предмет : Набавка добара - Национални поступак набавке мале вредности добара – грађевинског материјала за избеглице на подручју града Крушевца, на основу Регионалног стамбеног програма за избеглице, Потпројекат 8 – грађевински материјал
Рок за подношење понуда : 19.06.2020. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора (07.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору (23.07.2020.)