print_grb.png

Набавка услуга - Осигурање имовине, лица и каско осигурање

Штампа
Број ЈН >> 5У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга - Осигурање имовине,  лица и каско осигурање
Рок за подношење понуда : 23.06.2020. до 12:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор бр.149/2020 (18.06.2020.)
Одлука о обустави поступка (25.06.2020.)
Обавештење о обустави поступка (06.07.2020.)