print_grb.png

Набавка услуга – Набавка услуга ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крушевца за 2019.годину

Штампа
Број ЈН >> 3УН/IV/2020
Предмет : Набавка услуга – Набавка услуга ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крушевца за 2019.годину
Документација : Обавештење о закљученом уговору