print_grb.png

Набавка услуга – Едукације о безбедности угрожених категорија учесника у саобраћају по партијама

Штампа
Број ЈН >> 12У/IV/2020
Предмет : Набавка услуга – Едукације о безбедности угрожених категорија учесника у саобраћају по партијама
Рок за подношење понуда : 09.07.2020. до 11:00 сати
Документација : Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор бр.164/2020 (29.06.2020.)
Одлука о додели (15.07.2020.)
Одлука о обустави (15.07.2020.)
Обавештење о обустави поступка за партију 1 и 2 (23.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 6 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 7 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 8 (31.07.2020.)
Обавештење о закљученом уговору за партију 9 (31.07.2020.)