print_grb.png

Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

Штампа

Градска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем једног (1) приправника на одређено време од шест месеци, инвалидно лице.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама "Информер".

 


  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању Комисије за пријем приправника у Градску управу Града Крушевца

 

РЕШЕЊЕ

 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА