Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Вести Једноставнија процедура за упућивање на плаћено одсуство

  Једноставнија процедура за упућивање на плаћено одсуство

  Ел. пошта Штампа

  Vlada_republike_Srbije1 Влада Републике Србије донела је Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

  Поменути закључак Влада је донела на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а имајући у виду то да ће многи послодавци због прекида рада, односно смањења обима рада за време ванредног стања, имати потребу да у што краћем року упуте запослене на плаћено одсуство у складу са чланом 116 став 2 Закона о раду.

  На овај начин, биће скраћена прописана процедура упућивања запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, а самим тим и неизвесност до коначног одлучивања по захтеву.

  Решење ће Министарство достављати послодавцима електронским путем, а на основу образложеног захтева послодавца и потребне документације достављене електронским путем, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

  Запослени  који по овом основу одсуствују са рада, имају право на накнаду зараде најмање у висини 60 одсто просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде.

  Колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду, накнада зараде по овом основу може да се утврдити и у већем проценту од накнаде зараде прописане законом.

   
  wikipedia

  naled_bfm

  skgo
  usaid