print_grb.png

Потписани Споразуми о програмима ЛАПЗ за 2020. годину

Штампа

Grb_grada Данас су у Градској управи потписана два споразума која се односе на активну политику запошљавања. Уговоре су потписали градоначелник Јасмина Палуровић и директор Националне службе крушевачке Филијале, Предраг Марковић.

 

Локални акциони план запошљавања града Крушевца (ЛАПЗ) представља кључни инструмент локалне политике запошљавања у функцији бољег и детаљнијег сагледавања проблема, потреба и могућности локалног тржишта рада у припреми одговарајућег сета мера подршке. Њиме су дефинисани циљеви и приоритети, односно утврђени програми и мере политике запошљавања који ће се реализовати на територији града. Овим документом такође се сагледава стање на тржишту рада, перспективе и доносе мере.

 

1

О програмима је детаљније говорила градоначелник Јасмина Палуровић.

Одлуком о буџету Града опредељено је 24 милиона динара за спровођење ЛАПЗ 2020.године. Од тога је 3 милиона на име пренетих обавеза из 2019., за програме „Стручна пракса" и „Стицање практичних знања“. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обезбедило преко 16 милиона.

 

За реализацију програма „Субвенција за самозапошљавање", Град Крушевац је за ову годину издвојио 8 милиона динара, а Министарство око 7,7 милиона.

2

„Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих" - Град Крушевац обезбеђује 3 милиона динара, а Министарство 2,8.

За програме „Стручна пракса", „Стицање практичних знања" и „Приправници“ – Град Крушевац учествује са 2 милиона динара, а Министарство 1,9.

 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих лица, како због обезбеђења посла за њих, тако и због остваривања одређеног друштвеног интереса. За реализацију програма „Јавни радови" Град Крушевац је за ову годину издвојио 4 милиона динара, а Национална служба за запошљавање – Филијала Крушевац ће пружити техничку подршку.

3

Према речима директора крушевачке Филијале НСЗ Предрага Марковића, укупан буџет за ову годину је на нивоу републике је 3,6 млрд. динара. За суфинансирање програма са локалним самоуправама опредељено је 800 милиона динара, а за програме запошљавања особа са инвалидитетом 550.

Конкурси се расписују 1. јуна.