print_grb.png

Потписан уговор о закупу објеката апотека на територији Расинског округа

Штампа
1

У Градској управи Крушевац данас су потписани Уговори о закупу непокретности које су у јавној својини Града и општина Расинског округа - за обављање апотекарске здравствене делатности на примарном нивоу.

 

Пре данашњег, потписан је Уговор о концесији (15.05.2020.) за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа између  Града Крушевца, Апотекарске  установе и Апотекарске установе  „Др Макс“ Београд на период од 15 година.

2

 

3

 

8

 

 

7

Концесиона делатност обавља се на територији Расинског округа и обухвата општине Брус, Трстеник, Ћићевац, Варварин и Александровац.

4

Уговоре су потписали градоначелник Крушевца, председници општина Расинског округа и представник Апотекарске установе „Др Макс“.

5

 

6