print_grb.png

Помоћници градоначелника

Штампа

 

Помоћници градоначелника: покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери градоначелник.


Помоћници градоначелника су:

1. Помоћник за економски развој, инвестиције и финансије

2. Марко Милојевић - помоћник за пољопривреду, водопривреду и шумарство

3. Помоћник за друштвене делатности

4. Оливера Дреновац - помоћник за екологију, одрживи развој и енергетику

5. Предраг Миленковић - помоћник за омладину и спорт