print_grb.png

Одсек за инспекцијске послове

Штампа
Одсек за инспекцијске послове врши послове које се односе на:
Oдсек врши и поверене послове државне управе.

Шеф одсека: Снежана Радуловић
Канцеларија: 8, зграда ГУ
arr_left