print_grb.png

Група за имовинско-правне послове

Штампа

Координатор групе: Мирослава Шиндић

Канцеларија: 26


Група за имовинско-правне послове издаје следећа документа:

37402111 - Исправка границе парцеле

37402113 - Тапија

arr_left