print_grb.png

Група за стамбено-комуналне послове

Штампа

Координатор групе: Данијела Живановић

Канцеларије: 24 и 25


Група за стамбено-комуналне послове издаје следећа документа:

37402201 - Додела стана

37402202 - Исељење бесправно усељеног лица

37402203 - Откуп стана

37402204 - Анекс уговора о откупу стана

37402205 - Уговор о закупу стана

37402206 - Заузимање јавне површине

37402207 - Затварање улице

37402208 - Издавање, замена или продужење такси дозволе

37402209 - Такси легитимација

37402210 - Преглед возила за отварање такси радње

37402211 - Преглед возила за издавање или продужење такси дозволе

37402212 - Кретање камиона у ужој градској зони

37402213 - Саобраћање у улици Мајке Југовића

37402214 - Ексхумација посмртних остатака

37402215 - Заустављање и паркирање преко утврђеног времена

37402216 - Уверење о називу улице

arr_left