Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа Организациона структура

  Група за борачко-инвалидску и дечију заштиту

  Ел. пошта Штампа

  Координатор: Живојин Антић

  Локација: Зграда "Трезора"

   


  Из области заштите права ратних инвалида група решава следеће захтеве:

  37403201 - Признавање статуса војног инвалида

  37403202 - Признавање статуса мирнодопског војног инвалида

  37403203 - Признавање статуса цивилног инвалида рата

  37403204 - Признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу

  37403205 - Признавање права на борачки додатак

  37403206 - Признавање права на накнаду за време незапослености (војним инвалидима)

  37403207 - Признавање права на здравствену заштиту корисника права из области борачко-инвалидске заштите

  37403208 - Признавање права на месчно новчано примање (војним инвалидима)

  37403218 - Признавање права на путничко моторно возило (војним инвалидима)

  37403219 - Признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти учесника у НОР-у, а који је умро у току судског поступка

  37403220 - Признавање својства војног инвалида (Југословенска војска у отаџбини, Равногорски покрет)

  37403221 - Признавање својства борца НОР-а (Југословенска војска у отаџбини, Равногорски покрет)

  37403222 - Признавање права на бесплатну и повлашћену вожњу

  37403223 - Признавање права на породични додатак

  37403224 - Признавање права на додатак за негу и помоћ

  37403225 - Признавање права на ортопедска и друга помагала

  37403226 - Признавање права на бањско и климатско лечење

  37403227 - Признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

  37403228 - Признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида

  37403229 - Признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти учесника НОР-а над којим је по правоснажној пресуди извршена смртна казна

  37403230 - Признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду НОР-а, по основу погибије, смрти или нестанка борца

   


  Из области заштите дечијих права група решава следеће захтеве:

   

  37403210 - Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

  37403211 - Признавање права на накнаду зараде за време одсуства ради посебне неге детета

  37403212 - Признавање права на родитељски додатак мајци или оцу детета

  37403213 - Остваривање права на дечији додатака

  37403214 - Обнова права на дечији додатак

  37403215 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

  37403216 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без ометену у развоју

  37403217 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за треће и свако наредно дете

  arr_left

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid