print_grb.png

Група за борачко-инвалидску и дечију заштиту

Штампа

Координатор: Живојин Антић

Локација: Зграда "Трезора"

 


Из области заштите права ратних инвалида група решава следеће захтеве:

37403201 - Признавање статуса војног инвалида

37403202 - Признавање статуса мирнодопског војног инвалида

37403203 - Признавање статуса цивилног инвалида рата

37403204 - Признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу

37403205 - Признавање права на борачки додатак

37403206 - Признавање права на накнаду за време незапослености (војним инвалидима)

37403207 - Признавање права на здравствену заштиту корисника права из области борачко-инвалидске заштите

37403208 - Признавање права на месчно новчано примање (војним инвалидима)

37403218 - Признавање права на путничко моторно возило (војним инвалидима)

37403219 - Признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти учесника у НОР-у, а који је умро у току судског поступка

37403220 - Признавање својства војног инвалида (Југословенска војска у отаџбини, Равногорски покрет)

37403221 - Признавање својства борца НОР-а (Југословенска војска у отаџбини, Равногорски покрет)

37403222 - Признавање права на бесплатну и повлашћену вожњу

37403223 - Признавање права на породични додатак

37403224 - Признавање права на додатак за негу и помоћ

37403225 - Признавање права на ортопедска и друга помагала

37403226 - Признавање права на бањско и климатско лечење

37403227 - Признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

37403228 - Признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида

37403229 - Признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти учесника НОР-а над којим је по правоснажној пресуди извршена смртна казна

37403230 - Признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду НОР-а, по основу погибије, смрти или нестанка борца

 


Из области заштите дечијих права група решава следеће захтеве:

 

37403210 - Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

37403211 - Признавање права на накнаду зараде за време одсуства ради посебне неге детета

37403212 - Признавање права на родитељски додатак мајци или оцу детета

37403213 - Остваривање права на дечији додатака

37403214 - Обнова права на дечији додатак

37403215 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

37403216 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без ометену у развоју

37403217 - Накнада трошкова боравка у предшколској установи за треће и свако наредно дете

arr_left