print_grb.png

Група за екологију

Штампа

Координатор: Слађана Милић

Канцеларија: 22


Група издаје следеће документе:

37405801 - Дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада

37405802 - Дозвола за сакупљање и транспорт отпада

37405803

37405804

37405805

37405806 -

37405807 -

37405808

arr_left