print_grb.png

Ивана Антић - биографија

Штампа

 

Ivana_Antic

Ивана Антић рођена је 19.05.1982. године у Крушевцу, где је завршила основну и средњу школу. Правни факултет и звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

 

Професионалну каријеру започела је у приватном сектору у предузећу „Јукомерц“ д.о.о., а након тога, у периоду 2013.-2014. године, радила је као професор правне групе предмета у  Економско-трговинској школи, коју је и сама својевремено похађала.

 

Почетком  2015. године, почиње да ради у ПИО фонду  Филијала Крушевац, на месту вишег стручног сарадника за послове матичне евиденције, где се задржава годину дана, а након тога одлази у РФЗО, где проводи највећи део своје пословне каријере радећи на пословима Надзорника осигурања у Одељењу за уговарање и контролу уговорених обавеза као и у Одсеку за правне и опште послове као дипломирани правник.

 

У тренутку ступања на функцију, остварила је више од 6 година радног искуства  у струци.

 

Стручни испит за рад у органима државне управе положила је јуна 2017. године у Министарству државне управе.

 

Завршила је Основну музичку школу - одсек хармоника, била члан хора и оркестра и бавила се музиком,  која јој је и сада велика љубав.

 

Удата је и мајка једне девојчице од 9 година.