print_grb.png

Важећи градски прописи

Штампа
У Крушевцу се за објављивање Градских прописа користи Службени лист Града Крушевца, док се, према Закону о приступу информацијама од јавног значаја (члан. 39), у Градској управи води Информатор о раду органа Града Крушевца.