print_grb.png

Фиксна телефонија

Штампа

Град Крушевац је по густини ТТ комуникација (преко 40 прикључака на 100 становника) изнад републичког просека (26.5 прикључака по становнику).

Телефонску мрежу »Телеком Србија« на територији Града данас у основи чини систем  централа са високим степеном дигитализације.

 

Детаљне информације можете пронаћи на званичном сајту »Телеком Србија».