print_grb.png

Greenfield локације

Штампа

Powered by JoomlaGadgets


Понуда Greenfield локација у граду Крушевцу:

 1. Индустријска северна зона " Стевановић Инвест" (Површина: 35081 m2)
 2. Мудраковац (Површина: 372 m2)
 3. Мудраковац (Површина: 266 m2)
 4. Мудраковац (Површина: 302 m2)
 5. Мудраковац (Површина: 331 m2)
 6. Мудраковац (Површина: 431 m2)
 7. Мудраковац (Површина: 274 m2)
 8. Мудраковац (Површина: 291 m2)
 9. Мудраковац (Површина: 317 m2)
 10. Мудраковац (Површина: 294 m2)
 11. Мудраковац (Површина: 1369 m2)
 12. Мудраковац (Површина: 347 m2)
 13. Индустријска северна зона (Површина: 31379 m2)
 14. Индустријска северна зона, Јасички пут (Површина: 3644 m2)
 15. Индустријска северна зона, Јасички пут (Површина: 3644 m2)
 16. Индустријска северна зона (Површина: 8710 m2)
 17. Индустријска северна зона (Површина: 5148 m2)
 18. Индустријска северна зона (Површина: 5926 m2)
 19. Индустријска северна зона (Површина: 3450 m2)
 20. Индустријска северна зона (Површина: 5527 m2)
 21. Индустријска северна зона (Површина: 3992 m2)
 22. Индустријска источна зона (Површина: 6215 m2)
 23. Равњак (Површина: 9107 m2)
 24. Мудраковац (Површина: 3697 m2)
 25. Аутобуска станица - Бријанова (Површина: 1092 m2)
 26. Читлук (Површина: - m2)
 27. Аеродром (Површина: - m2)
 28. Јакшино игралиште (Површина: 15099 m2)
 29. Глободер (Површина: 6799 m2)
 30. Мудраковац , ул.Жртава фашизма (Површина: 6000m2)
 31. Јасички пут ,(Површина: 4317m2)
 32. Глободер II ,(Површина: 6864m2)